Digitalna transformacija

Transformacija poslovanja u Europskoj uniji ima golem potencijal rasta za cijelu Europu, stoga program Digitalna Europa, nudi program višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. Program s ukupnim proračunom od 9,2 milijarde eura nudi potporu digitalnoj transformaciji europskih društava i gospodarstava za razvoj umjetne inteligencije, rješenja u području kiber sigurnosti, digitalnih vještina te naprednog računarstva. Stoga je poduzetnicima i tijelima javne vlasti u interesu da razumiju pojmove i izazove koji se vežu za digitalnu transformaciju.

Digitalizacija poslovanja i automatizacija poslovnih procesa dovode u pitanje postojanje određenih radnih mjesta unutar organizacije. Međutim, isto tako vidimo da se traže nova znanja i vještine, a trenutno ima malo ljudi na tržištu koji ispunjavaju zahtjevne uvjete radnih mjesta u digitalnom društvu. Digitalna transformacija ne podrazumijeva samo tehničke promjene u organizaciji, već i edukaciju i osposobljavanje zaposlenika.

Compliance Officer

Ovo radno mjesto je poznato kao funkcija usklađenosti te je već dobro poznato u poslovanju telekoma, kreditnih institucija i  osiguravajućih društva. Krajem 2019. godine, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je obavezu uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje su u većinskom državnom vlasništvu, kao i u svim drugim pravnim osobama koje su u većinskom državnom vlasništvu, kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom upravljaju Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju.

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju, brigu o provođenju dobre poslovne prakse, te sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji. Osobe na ovom radnom mjestu moraju poduzimati istrage, rješavati nepravilnosti i pritužbe te provoditi nadzore i procjene rizika. Obično organizacije donose operativni plan za upravljanje rizicima usklađenosti te se na temelju plana provode operativna izvješća.

Službenik za zaštitu podataka

Sve većom obradom podataka se stvaraju poslovi koji analiziraju podatke, obrađuju ih ili nadziru obradu podataka. U Europskoj uniji je zanimanje službenika za zaštitu podataka postalo aktualno od 2018. i početka primjene Opće uredbe o zaštiti podataka. Poslovi službenika za zaštitu podataka spadaju u poslove usklađenosti i etičnosti poslovanja. Takvi poslovi uključuju edukaciju zaposlenika, komunikaciju sa zaposlenicima, uključenost u nove proizvode i projekte te nadzor internih akata i procesa. Službenik za zaštitu podataka također djeluje kao kontaktna točka s klijentima te tako čini važan stup održavanja odnosa povjerenja s klijentima.

Trenutačno se traži preko 70.000 službenika za zaštitu podataka diljem svijeta koji bi radili na projektima usklađivanja i nadzora GDPR-a te se plaće takvih zaposlenika kreću oko 200.000 dolara godišnje.

Stručnjak za etiku novih tehnologija

Čini se da se s razvojem novih tehnologija pojavljuju sve češća pitanja što je zapravo zakonito i etično. Rijetko tko zna precizan odgovor na ova pitanja. Stoga će osobe koje znaju napraviti određene procjene rizika, analizirati legitimne interese poslovanja, davati rješenja na etičke dileme imati sve veću ulogu u redovnom poslovanju. Iako se procjenjuje da samo jedna četvrtina kompanija posluje etično, etika u poslovanju postaje sve važnija u odnosu s klijentima i zaposlenicima jer značajno utječe na reputacijske rizike poslovanja. Sve više kompanija donosi etičke kodekse, uvodi programe etike i usklađenosti u svoje poslovanje te jednaku predanost traže i od svojih zaposlenika i poslovnih suradnika.

Diljem svijeta su se već donijele etičke smjernice u pogledu razvoja umjetne inteligencije te se sve više stručnjaka za razvoj umjetne inteligencije traži na tržištu. U ovom trenutku se čini da je etičke smjernice puno lakše donijeti, nego ih slijediti te na stručnjacima predstoji posao kako konkretno primijeniti zakonsku regulativu i etičke smjernice na konkretan proizvod ili uslugu.

Stručnjak za informacijsku sigurnost

Informacije predstavljaju vrijednu imovinu svake organizacije. U sve većoj digitalizaciji poslovanja, postaje sve važnije štititi informacije, poslovne tajne, osobne podatke i poznavati osnove informacijske sigurnosti. Informacijska sigurnost se ne tiče samo informatičke struke, već svih zaposlenika i cjelokupne organizacijske strukture.

Informacijska sigurnost podrazumijeva sagledavanje šire slike, procjenu rizika cijelog poslovanja od procesa zapošljavanja, nadzora zaposlenika i dobavljača, edukacije, do usklađenosti sa zakonima i normama.

Multidisciplinaran pristup

Ono što je potrebno za sva navedena zanimanja je multidisciplinaran pristup rješavanju izazova digitalizacije. Tako npr. zanimanja budućnosti podrazumijevaju da pravnik ima tehnička znanja te da softver developer poznaje zakone i etičke smjernice.  Možemo zaključiti da je zajednička karakteristika svih zanimanja da ne pripadaju niti jednoj dosad uobičajenoj struci. Prednost toga je što se pojedinci mogu usavršiti u području koje ih zanima i cjeloživotnim učenjem razvijati potrebna znanja i vještine.

Marija Bošković Batarelo, mag.iur

Više o edukacijama i stručnim osposobljavanjima za zanimanja budućnosti na https://parser.