While you take care of your business, we take care of your compliance.

Primjena i razvoj novih tehnologija donose složene pravne izazove koji zahtijevaju multidisciplinarni pristup.

Naša misija je pružiti usluge pravne usklađenosti efikasno i na jednom mjestu.

Naša vizija je da pravna usklađenost bude dostupna svima, od start-up i malih poduzetnika do multinacionalnih trgovačkih društava koja posluju diljem svijeta.

Prilikom pružanja naših usluga, pravnim rizicima pristupamo operativno i praktično, s poslovne perspektive, te smo orijentirani pronalaženju kreativnih rješenja. Pri tome objedinjujemo rad pravnih, poreznih, financijskih stručnjaka te stručnjaka u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija i informacijske sigurnosti.

Našim klijentima omogućujemo, ne samo da izbjegnu ili smanje pravne i operativne rizike te izbjegnu novčane kazne, već i da steknu povjerenje svojih klijenata i poslovnih suradnika.

 

 • Privatnost i zaštita osobnih podataka (edukacija zaposlenika i službenika za zaštitu podataka, GDPR usklađenost, GAP analiza, evidencije aktivnosti obrade, pravila privatnosti, usklađenost kolačića/internetskih stranica, privole, prava ispitanika, analize legitimnih interesa, povrede osobnih podataka, tehnička i integrirana zaštita podataka, obvezujuća korporativna pravila, procjene učinka na zaštitu podataka, kodeksi ponašanja, interni akti i analize, suradnja s nadzornim tijelima)
 • Informacijska sigurnost (edukacija zaposlenika i internih auditora, usklađenost s NIS Direktivom, Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti, Zakonom o informacijskoj sigurnosti, tehničke i organizacijske mjere, ISO/IEC 27001:2005 savjetovanje, povrede osobnih podataka, analize rizika)
 • Pravna usklađenost novih tehnologija (procjene učinka na zaštitu podataka, privacy by design/by default, uvjeti korištenja, pravila privatnosti, uloge u obradi podataka, savjetovanje u vezi s usklađenošću umjetne inteligencije, pametnih ugovora, blockchain tehnologija, Internet of Things, cloud computing, Big Data analiza)
 • Savjetovanje o zaštiti intelektualnog vlasništva i poslovne tajne (edukacije zaposlenika, izrada internih akata za zaštitu podataka i poslovne tajne, izjave o povjerljivosti, savjetovanje kod slučajeva kršenja odredbi o poslovnoj tajni i o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti)
 • Uspostava etičkih kodeksa i internih struktura i akata za prijavljivanje nepravilnosti (etički kodeksi, kodeksi ponašanja, interni akti o zviždačima, savjetovanje kod prijave nepravilnosti)
 • AML/KYC (usklađenost s regulativom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma)
 • Vanjski službenik za zaštitu podataka (stalna vanjska podrška našeg službenika za zaštitu podataka koji neovisno i stručno obavlja zadaće u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR: edukacija zaposlenika, vođenje evidencija aktivnosti obrade, savjetovanje kod provođenja procjena učinka na zaštitu podataka, povreda osobnih podataka, zahtjeva ispitanika, nadzora usklađenosti)
 • Compliance Officer (stručnjak za usklađenost djeluje kao vanjska podrška upravi, pravnom odjelu ili odjelu usklađenosti te pruža neovisnu stručnu pomoć pri svakodnevnim pitanjima usklađenosti – edukacija zaposlenika, izrada općih uvjeta i internih akata, nadzor usklađenosti, savjetovanje oko nepravilnosti)
 • Nadzor usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR (GAP analiza, nadzor izvršitelja obrade, internih akata, privola, analiza legitimnih interesa, nadzor usklađenosti sa zakonima, pravilnicima i standardima informacijske sigurnosti)
 • Nadzor usklađenosti poslovanja (izrada operativnog plana usklađenosti, provedba nadzora, izrada operativnog izvješća za upravu, preporuke za usklađenost, procjena operativnog i pravnog rizika)
 • Nadzor usklađenosti s kodeksima ponašanja i obvezujućim korporativnim pravilima
 • Nadzor certifikata za voditelje i izvršitelje obrade

Nijedan početak nije lagan. U mreži zakona i propisa nije lako razviti i prodati inovativna rješenja. Za novoosnovane poduzetnike nudimo edukacije i usluge savjetovanja oko pravne usklađenosti poslovanja. Nakon prijave pojedinog projekta, ocjenjujemo poslovni plan i društvenu korist nove ideje. Zajedno s našim partnerima, poduzetnicima pružamo multidisciplinarnu pravnu i informatičku podršku kako bi se uspješno nosili s pravnim izazovima, pregovarali s investitorima, izradili poreznu i financijsku strukturu te se plasirali na željeno tržište.

Nove tehnologije ne stvaraju samo pravne, već i etičke izazove. Mnoga informatička rješenja, već prilikom razvoja, moraju uzeti u obzir ljudska prava i temeljne slobode te ako se pravna usklađenost ne postigne u samom kodu/dizajnu, proizvod neće, u kasnijoj fazi, moći dobiti nužni certifikat i/ili osigurati povjerenje klijenta.

Javite nam se da vam olakšavamo vaš početak u poduzetništvu.

 • Prijevodi (englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski), s ovjerom stalnog sudskog tumača, stručnih pravnih tekstova (ugovori, interni akti, izvješća, izvaci iz sudskog registra, punomoći, apostili te stručni tekstovi za zaštitu intelektualnog vlasništva pred nadležnim tijelima)

NARUDŽBA /UPIT