While you take care of your business, we take care of your compliance.

Primjena i razvoj novih tehnologija donose složene pravne izazove koji zahtijevaju multidisciplinarni pristup.

Naša misija je pružiti usluge pravne usklađenosti efikasno i na jednom mjestu.

Naša vizija je da pravna usklađenost bude dostupna svima, od start-up i malih poduzetnika do multinacionalnih trgovačkih društava koja posluju diljem svijeta.

Prilikom pružanja naših usluga, pravnim rizicima pristupamo operativno i praktično, s poslovne perspektive, te smo orijentirani pronalaženju kreativnih rješenja. Pri tome objedinjujemo rad pravnih, poreznih, financijskih stručnjaka te stručnjaka u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija i informacijske sigurnosti.

Našim klijentima omogućujemo, ne samo da izbjegnu ili smanje pravne i operativne rizike te izbjegnu novčane kazne, već i da steknu povjerenje svojih klijenata i poslovnih suradnika.

 

 • Privatnost i zaštita osobnih podataka

Edukacija zaposlenika i službenika za zaštitu podataka, procjena GDPR usklađenosti, izrada GAP analize, izrada evidencije aktivnosti obrade, pravila privatnosti, analiza usklađenosti kolačića/internetskih stranica/webshopova, izrada privole, savjetovanje kod ostvarivanja prava ispitanika, analize legitimnih interesa, savjetovanje kod povrede osobnih podataka, analiza tehničke i integrirane zaštite podataka, izrada obvezujućih korporativnih pravila, izrada procjene učinka na zaštitu podataka, izrada kodeksa ponašanja, interni akata i obrazaca, suradnja s nadzornim tijelima.

 • Informacijska sigurnost

Edukacija zaposlenika i internih auditora, usklađenost s NIS Direktivom, Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti, Zakonom o informacijskoj sigurnosti, analiza tehničkih i organizacijskih mjera, ISO/IEC 27001:2005 savjetovanje, savjetovanje kod povrede osobnih podataka, izrada procjena i analiza rizika.

 • Pravna usklađenost novih tehnologija

Izrada procjene učinka na zaštitu podataka, privacy by design/by default metodologije, izrada uvjeta korištenja, pravila privatnosti, analiza uloga u obradi osobnih podataka, savjetovanje u vezi s usklađenošću umjetne inteligencije, pametnih ugovora, blockchain tehnologija, Internet of Things, cloud computing, Big Data analiza.

 • Savjetovanje o zaštiti intelektualnog vlasništva i poslovne tajne

Edukacija zaposlenika, izrada internih akata za zaštitu podataka i poslovne tajne, izjave o povjerljivosti, savjetovanje kod slučajeva kršenja odredbi o poslovnoj tajni i o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti.

 • Uspostava etičkih kodeksa i internih struktura i akata za prijavljivanje nepravilnosti

Izrada etičkih kodeksa, kodeksa ponašanja, internih akti o zviždačima, savjetovanje kod prijave nepravilnosti.

 • AML/KYC

Usklađenost s regulativom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, izrada internih akata i obrazaca, praćenje usklađenosti.

 • Vanjski službenik za zaštitu podataka

Stalna podrška našeg službenika za zaštitu podataka koji neovisno i stručno obavlja zadaće u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR, uključuje: edukaciju zaposlenika, vođenje evidencija aktivnosti obrade, savjetovanje kod provođenja procjena učinka na zaštitu podataka, povreda osobnih podataka, zahtjeva ispitanika, nadzora usklađenosti, izrade internih akata i obrazaca.

 • Compliance Officer

Stručnjak za usklađenost djeluje kao vanjska podrška upravi, pravnom odjelu ili odjelu usklađenosti te pruža neovisnu stručnu pomoć pri svakodnevnim pitanjima usklađenosti, uključuje: edukaciju zaposlenika, savjetovanje kod sastava internih akata, nadzor usklađenosti, savjetovanje oko nepravilnosti.

 • Nadzor usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR

Izrada GAP analiza (procjena trenutačnog stanja), nadzor izvršitelja obrade (dobavljača), izrada internih akata, privola, analiza legitimnih interesa, provedba nadzora usklađenosti sa zakonima, pravilnicima i standardima informacijske sigurnosti.

 • Nadzor usklađenosti poslovanja

Izrada operativnog plana usklađenosti, provedba nadzora, izrada operativnog izvješća za upravu, preporuke za usklađenost, procjena operativnog i pravnog rizika.

 • Nadzor usklađenosti s kodeksima ponašanja i obvezujućim korporativnim pravilima
 • Nadzor certifikata za voditelje i izvršitelje obrade

Nijedan početak nije lagan. U mreži zakona i propisa nije lako razviti i prodati inovativna rješenja. Za novoosnovane poduzetnike nudimo edukacije i usluge savjetovanja oko pravne usklađenosti poslovanja. Nakon prijave pojedinog projekta, ocjenjujemo poslovni plan i društvenu korist nove ideje. Zajedno s našim partnerima, poduzetnicima pružamo multidisciplinarnu pravnu i informatičku podršku kako bi se uspješno nosili s pravnim izazovima, pregovarali s investitorima, izradili poreznu i financijsku strukturu te se plasirali na željeno tržište.

Nove tehnologije ne stvaraju samo pravne, već i etičke izazove. Mnoga informatička rješenja, već prilikom razvoja, moraju uzeti u obzir ljudska prava i temeljne slobode te ako se pravna usklađenost ne postigne u samom kodu/dizajnu, proizvod neće, u kasnijoj fazi, moći dobiti nužni certifikat i/ili osigurati povjerenje klijenta.

Javite nam se da vam olakšavamo vaš početak u poduzetništvu.

Prijevodi (englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski), s ovjerom stalnog sudskog tumača, stručnih pravnih tekstova (ugovori, interni akti, izvješća, izvaci iz sudskog registra, punomoći, apostili te stručni tekstovi za zaštitu intelektualnog vlasništva pred nadležnim tijelima)