USLUGE SAVJETOVANJA

 • Edukacija zaposlenika i službenika za zaštitu podataka
 • Procjena GDPR usklađenosti – izrada GAP analize
 • Izrada evidencije aktivnosti obrade
 • Izrada pravila privatnosti
 • Analiza usklađenosti kolačića/internetskih stranica/webshopova
 • Izrada Pravila o kolačićima
 • Izrada privola
 • Savjetovanje kod ostvarivanja prava ispitanika
 • Provođenje analize legitimnih interesa
 • Savjetovanje kod povrede osobnih podataka
 • Analiza tehničke i integrirane zaštite podataka
 • Izrada obvezujućih korporativnih pravila
 • Izrada procjene učinka na zaštitu podataka
 • Izrada politike čuvanja i brisanja podataka
 • Izrada internih akata i obrazaca
 • Suradnja s nadzornim tijelima
 • Edukacija zaposlenika i internih auditora
 • Usklađenost s NIS Direktivom, Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti, Zakonom o informacijskoj sigurnosti
 • Analiza tehničkih i organizacijskih mjera
 • ISO/IEC 27001:2005 savjetovanje
 • Savjetovanje kod povrede osobnih podataka
 • Provjera izvršitelja obrade
 • Nadzor izvršitelja obrade
 • Izrada procjena i analiza rizika
 • Izrada internih akata i procedura
 • Edukacija zaposlenika
 • Izrada internih akata za zaštitu podataka i poslovne tajne
 • Izrada izjave o povjerljivosti
 • Savjetovanje kod slučajeva kršenja odredbi o poslovnoj tajni i o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti
 • Analiza tehničkih i organizacijskih mjera zaštite
 • Provjera ugovornih odredbi o zaštiti poslovne tajne
 • Uspostava procjene rizika od sukoba interesa
 • Izrada etičkih kodeksa i kodeksa ponašanja
 • Izrada internih akata o zviždačima
 • Savjetovanje kod prijave nepravilnosti
 • Uspostava kanala za primanje nepravilnosti
 • Provođenje istrage u vezi s nepravilnostima
 • Edukacija zaposlenika
 • Savjetovanje kod postavljanja misije, vizije, vrijednosti i ciljeva
 • Procjena usklađenosti s regulativom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • Izrada internih akata
 • Procjena rizika poslovanja
 • Procjena rizika klijenta
 • Savjetovanje kod nadzora
 • Savjetovanje u vezi obrazaca i dubinskih analiza
 • Praćenje novosti u regulativi
 • Sastav indikatora kod sumnjivih transakcija
 • Savjetovanje kod sektorskih posebnosti usklađenosti
savjetovanje gdpr aml etičnsot parser compliance

Cijena savjetovanja

od 750,00 KN + PDV po radnom satu

Kontakt

info@parser.hr