Kao jedna od nuspojava razvoja tehnologije, zajedno s globalizacijom, javilo se obilje tzv. buzz riječi, odnosno riječi ili fraza tehničke prirode koje služe tome da privuku pozornost šire publike svojom zvučnošću. Jedna od takvih riječi je i regtech.

Što je regtech?

Regtech je upravljanje regulatornim procesima u financijskoj industriji. FCA (Financial Conduct Authority), britansko financijsko regulatorno tijelo dalo je prvu definiciju regtech-a na državnoj razini: „Regtech je podskup Fintech-a usredotočen na tehnologije koje bi mogle pomoći efikasnijem zadovoljavanju regulatornih zahtjeva od postojećih mogućnosti.

Trošak usklađenosti

Prije no što detaljnije ispitamo sadržaj i opseg tog pojma, dobro je staviti ga u povijesni i ekonomski kontekst. Kao reakcija na svjetsku financijsku koja je počela 2008., zakonodavci diljem svijeta su se sa zakašnjenjem bacili na regulaciju financijskog sektora s namjerom da spriječe buduće slične događaje. Kao svojevrsni kompenzacijski proces, ubrzo se javila tendencija sve strože regulacije koja je na kraju rezultirala nastankom mnoštva strogih i krutih propisa. Teret prema nekima prestroge regulacije prikazao se u vidu golemih troškova poslovanja koje kompanije moraju snositi kako bi udovoljile novim zahtjevima. Ti troškovi javljaju se u više pojavnih oblika: od troškova izmjena metoda rada, troškova odvjetnika, računovođa i savjetnika, pa sve do novčanih kazni. Tako se na primjer procjenjuje da su od 2008. godine do danas, bankama bile naplaćene novčane kazne u iznosu od 243 milijarde američkih dolara.

Razvoj tehnologije

Usporedno s time, kako je to i prirodno, napredovala je i tehnologija. S jedne strane, napredak tehnologije doveo je do nastanka novih oblika kriminala (kao što na primjer namjerne povrede osobnih podataka, cyber napadi, pranje novca i slične kriminalne aktivnosti). S druge strane, napredak tehnologije pomogao je i u borbi protiv takvih i sličnih aktivnosti. Novo okruženje dovelo je do toga da su, vođene potrebom, mnoge fintech kompanije dolazile do tehnoloških otkrića koje služe ublažavanju pritiska novih regulatornih tereta te sprečavanju cyber kriminala. Tako je nastao i regtech.

Digitalni pravnici

Što je dakle regtech? Regtech obuhvaća tehnologiju, procese i kompanije čiji je cilj postići usklađivanje sa zakonodavnim zahtjevima na jednostavniji, brži i jeftiniji način. Za to područje svojstveno je da ono koristi informacijske tehnologije, najviše cloud computing, machine learning, natural language processing, umjetnu inteligenciju, blockchain i sl. Cloud computing nalazi se na samom čelu regtech arsenala, najviše kroz Saas (Software as a Service). Putem ovih tehnologija, regtech izvršava svoje glavne funkcije a to su: regulatorni nadzor, izvještavanje i usklađivanje. Njihovo izvršavanje digitalnim putem stvara značajnu uštedu industriji financijskih usluga i zakonodavcima.

Prednosti

Efikasno i jeftino obavljanje regtech funkcija omogućavaju karakteristike koje odlikuju regtech tehnologije: okretnost, brzina, integracija i analitika. Regtech može na brz način izdvojiti i organizirati zakrčene i zapletene skupove podataka kroz extract and transfer load tehnologije (agilnost). Regtech je sposoban veoma brzo sastaviti izvješća (brzina). Njegova sposobnost integracije novih rješenja omogućava brzo ažuriranje sustava (integracija). Također, regtech koristi analitičke alate za pretraživanje velikih skupova podataka kako bi izdvojio vrijedne podatke koje onda koristi u različite svrhe (analitika).

Ukratko, cilj regtech-a je automatizacija i digitalizacija procesa koje zahtijeva zakonsko usklađivanje. Ti procesi se za sada još uvijek uglavnom obavljaju ručnim ili poluautomatskim putem, i to najčešće upotrebom zastarjelih i neefikasnih sustava koji sa sobom nose velike troškove i mnogo ljudske snage koja bi mogla obavljati druge zadaće koje trenutno računala ne mogu.

Regtech teren

Regtech rješenja pokrivaju mnoge sfere financijskog i regulatornog prostora. Spomenut ćemo samo neka od njih. Jedno od prvih područja u koje je regtech stupio bilo je sprečavanje pranja novca (AML), a zajedno s time i know your customer (KYC) prakse. Identifikacija stranaka jako je važan aspekt održavanja usklađenosti. KYC i AML propisi oblikovali su regtech industriju i usmjerili je u njenom daljnjem razvoju. Regtech je pružio mnoga rješenja i u upravljanju rizikom – koristi se za detekciju nedostataka u poslovnim procesima kompanija i ističe regulatorne zamke u koje bi kompanija mogla upasti ne sanira li nađene nedostatke. Ova rješenja neophodna su za poduzeća koja žele odstraniti riskantna ponašanja prije nego li nastanu štetne posljedice. Nadalje, u vezi s AML i KYC rješenjima, postoje i rješenja nadziranja i izvještavanja o transakcijama i prometu. Ona prate promet i pri tome koriste AI da detektiraju zloćudne transakcije ili transakcije koje nisu usklađene s propisima.

Inovacije

Rješenja i područja primjene regtech-a teško se mogu nabrojiti i sažeti budući da svakog dana dolazi sve veći broj inovacija. Ovo je posljedica kombinacije sve veće brzine pristizanja nove regulacije i razvoja tehnologije. Nesumnjivo je da najkorisnija rješenja još nismo dočekali i da ovo područje tek očekuje svoju renesansu. Spomenimo zato samo neka specifična rješenja koja regtech nudi. Tako na primjer kompanija Suade pomaže bankama da analiziraju svoju praksu i zatim da je promijene i prilagode složenim i promjenjivim zahtjevima regulatora. Tehnologija koju nudi omogućava bankama da stalno budu u skladu s propisima, s fokusom na fleksibilnost.

Evolucijski imperativ

Do nedavno jedino što je omogućavalo velikim kompanijama da postignu zadovoljavajuću razinu usklađivanja jeste veliki broj stručnjaka. Iza njihovog rada stoji veliko znanje i veliki broj utrošenih sati rada. Tako je JP Morgan u razdoblju između 2012 i 2014 zapošljavao preko 13000 stručnjaka uključenih u regulatorno usklađivanje (od toga čak 8000 u području sprečavanja pranja novca). U istom razdoblju su im troškovi usklađivanja dosegli iznos od 2 milijarde dolara. Težak rad koji se u satima broji na tisuće mogao bi primjenom tehnologije biti sveden na svega nekoliko minuta. Tehnologija može zamijeniti tegoban i nerijetko repetitivan rad stručnjaka, a oni bi se zauzvrat mogli usredotočiti na ključne zadaće kao što su rukovanje iznimkama i visoko-riskantnim problemima usklađivanja te na promicanje rasta kompanije. Ovakva kombinacija ljudi i tehnologije mogla bi dati kompanijama vitalnost potrebnu za preživljavanje i stvaranje prednosti na tržištu.

Win-win

Zaštita poslovanja i upravljanje rizicima važniji su no ikada. Ulaganje u regtech proizvest će velike dividende u obliku cjelovitosti i organiziranosti podataka, povišene efikasnosti (vrijeme i novac) i općenito sigurnosti od posljedica neusklađenosti. Ugradnja tehnoloških rješenja uskoro će postati norma za svaku kompaniju koja nudi financijske usluge. Regtech predstavlja pomirenje dvije do sad sukobljene strane – financijska težina prestroge regulacije i stanje preslabe zaštite klijenata. Regtech smanjuje troškove usklađenosti, a da pritom zaštita klijenata ne pati. Tako se, na zadovoljstvo sviju, primjenjuje najbolje od oba svijeta.