Od travnja nudimo online edukacije koje su koncipirane kao webinar. Edukacije sadrže video materijale, prezentaciju, predloške za rad i korisnu literarutu. Svim materijalima možete pristupiti nakon uplate kotizacije u bilo koje vrijeme, s bilo kojeg mjesta.