Marija Bošković Batarelo
Marija Bošković Batarelo
Marija je osnivačica i direktorica Parsera. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te ima LL.M. diplomu sa Sveučilišta u Tilburgu, u Nizozemskoj, s područja prava i tehnologije, gdje je magistrirala na temi pametnih gradova te izazova u vezi s novom regulativom na području zaštite osobnih podataka (eng. General Data Protection Regulation, skraćeno GDPR). 2013. godine je položila pravosudni ispit te imenovana stalnim sudskim tumačem za engleski jezik. Marija ima znatno iskustvo u područjima usklađenosti, zaštite osobnih podataka, zaštite potrošača, ugovaranja informacijskih tehnologija, intelektualnog vlasništva, elektroničke trgovine te u regulatornim aspektima bankarske industrije gdje je bila imenovana službenikom za zaštitu osobnih podataka.
Domagoj Bodlaj
Domagoj Bodlaj
Domagoj je magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i bavi se poslovima zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti. Domagoj djeluje na područjima gdje se pravo i tehnologija isprepliću, a posebno se ističe njegova stručnost u vezi s blockchain tehnologijom. Svoje znanje i vještine koristi savjetovanjem i investiranjem u blockchain start-up projekte. Domagoj također redovno piše članke na temu primjene novih ICT tehnologija.

PARTNERI