NADZOR

nadzor usklađenost gdpr compliance
 • Izrada GAP analiza (procjena trenutačnog stanja)
 • Nadzor izvršitelja obrade (dobavljača)
 • Nadzor provedbe internih akata
 • Nadzor privola
 • Provjera analiza legitimnih interesa
 • Provjera procjene učinka na zaštitu podatka
 • Provedba nadzora usklađenosti sa zakonima, pravilnicima i standardima informacijske sigurnosti
 • Provjera tehničkih i organizacijskih mjera
 • Usklađenost sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama
 • Usklađenost s e-privacy direktivom
 • Provjera postavljanja podataka na terminalnoj opremi korisnika (kolačići, skripte i sl.)
 • Provjera valjanosti privole
 • Provjera dobavljača za IT usluge
 • Provjera newslettera
 • Provjera pravila o kolačićima
 • Provjera Pravila privatnosti
 • Provjera Uvjeta korištenja
 • Analiza tehničkih i organizacijskih mjera
 • Izrada operativnog plana usklađenosti
 • Provedba nadzora
 • Izrada operativnog izvješća
 • Preporuke za usklađenost
 • Procjena operativnog i pravnog rizika
 • Rješavanje prijava nepravilnosti
 • Nadzor GDPR certifikata za voditelje i izvršitelje obrade
 • Nadzor provedbe politike o zaštiti osobnih podataka
 • Nadzor provedbe kodeksa ponašanja
 • Nadzor provedbe obvezujućih korporativnih pravila
 • Provjera prijenosa osobnih podataka
 • Provjera standardnih klauzula za zaštitu podataka
 • Provjera izvršitelja obrade

Našim klijentima omogućujemo, ne samo da izbjegnu ili smanje pravne i operativne rizike te izbjegnu novčane kazne, već i da steknu povjerenje svojih klijenata i poslovnih suradnika.

Kontakt

info@parser.hr