In-house edukacija predstavlja oblik edukacije polaznika dizajniran prema specifičnim potrebama. Prednost je takve edukacije stavljanje fokusa na konkretne poslovne procese i izazove. Održava se u vrijeme i na mjestu prema željama klijenta i postiže se maksimalan učinak bez zapostavljanja redovitih poslovnih obveza.

Individualni pristup omogućuje proučavanje procesa pojedine organizacije i njihovo usklađivanje s pravnim zahtjevima. Zaposlenicima se detaljno objašnjavaju njihove obveze i prava u odnosu na zadanu temu te im se daju praktični primjeri kako bi što lakše prilagodili svoje zadatke unutar poslovnih procesa.

IN-HOUSE edukacija – službenik za zaštitu podataka

Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation – GDPR) mnogi poslodavci imaju obvezu imenovanja službenika za zaštitu podataka (službenik), a neki su poslodavci samoinicijativno procijenili da bi im imenovanje službenika bilo korisno.

Službenik je osoba koja u svojoj organizaciji mora nadzirati primjenu GDPR-a, pratiti usklađivanje procesa, upozoravati, obavještavati i poduzimati mjere za usklađivanje. Zadaće su službenika navedene u GDPR-u, međutim njihova provedba ovisi o vrsti organizacije. Kompleksnost i tip zadataka službenika neće biti jednaki u svim organizacijama.

Također, službenik ima ulogu podijeliti svoje znanje s kolegama i usmjeriti ih na ponašanje koje od njih zahtijeva GDPR i interni akti organizacije. In-house edukacijom pomažemo službeniku u izvršavanju njegovih zadaća tako da educiramo službenika i sve zaposlenike koje su novosti u skladu s GDPR-om, koji su njihovi zadaci i odgovornosti i na koji ih način moraju uklopiti u izvršavanje obveza koje su u opisu njihovih radnih mjesta.

Prednosti in-house edukacije:

  • usredotočenost na način poslovanja vaše organizacije
  • davanje konkretnih i praktičnih savjeta svim osobama koje su uključene u proces usklađivanja
  • mogućnost dogovora termina edukacije na mjestu i u vrijeme koje vam najviše odgovara
  • postizanje maksimalne učinkovitosti uz minimalan utrošak vremena
  • davanje prednosti rješavanju zadataka koji za vas predstavljaju najveću hitnost
  • prijenos novih vrijednosti i znanja za povećanje efikasnosti poslovnih procesa

Za ponudu u skladu s vašim potrebama, obratite nam se s povjerenjem!

Marija Bošković Batarelo LL.M. Pravo i tehnologija