Primjena i razvoj novih tehnologija donose složene pravne izazove koji zahtijevaju multidisciplinarni pristup.

Naša misija je pružiti usluge edukacije i savjetovanja u pogledu pravne usklađenosti efikasno i na jednom mjestu.

Naša vizija je da pravna usklađenost bude dostupna svima, od start-up i malih poduzetnika do multinacionalnih trgovačkih društava koja posluju diljem svijeta.

Prilikom pružanja naših usluga, pravnim rizicima pristupamo operativno i praktično, s poslovne perspektive, te smo orijentirani pronalaženju kreativnih rješenja. Pri tome objedinjujemo rad pravnih, poreznih, financijskih stručnjaka te stručnjaka u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija i informacijske sigurnosti.

Našim klijentima omogućujemo, ne samo da izbjegnu ili smanje pravne i operativne rizike te izbjegnu novčane kazne, već i da steknu povjerenje svojih klijenata i poslovnih suradnika.

 

 • Privatnost i zaštita osobnih podataka

– Edukacija zaposlenika i službenika za zaštitu podataka
– Procjena GDPR usklađenosti – izrada GAP analize
– Izrada evidencije aktivnosti obrade, pravila privatnosti, analiza usklađenosti kolačića/internetskih stranica/webshopova- Izrada privole
– Savjetovanje kod ostvarivanja prava ispitanika
– Provođenja analize legitimnih interesa
– Savjetovanje kod povrede osobnih podataka
– Analize tehničke i integrirane zaštite podataka
– Izrada obvezujućih korporativnih pravila
– Izrada procjene učinka na zaštitu podataka
– Izrada politike čuvanja i brisanja podataka
– Izrada internih akata i obrazaca
– Suradnja s nadzornim tijelima

 • Informacijska sigurnost

– Edukacija zaposlenika i internih auditora
– Usklađenost s NIS Direktivom, Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti, Zakonom o informacijskoj sigurnosti
– Analiza tehničkih i organizacijskih mjera
– ISO/IEC 27001:2005 savjetovanje
– Savjetovanje kod povrede osobnih podataka
– Izrada procjena i analiza rizika.

 • Pravna usklađenost novih tehnologija

– Izrada procjene učinka na zaštitu podataka
– Privacy by design/by default metodologije
– Izrada uvjeta korištenja i pravila privatnosti
– Analiza uloga u obradi osobnih podataka
– Savjetovanje u vezi s usklađenošću umjetne inteligencije, pametnih ugovora, blockchain tehnologija, Internet of Things, cloud computing, Big Data analiza.

 • Savjetovanje o zaštiti intelektualnog vlasništva i poslovne tajne

– Edukacija zaposlenika
– Izrada internih akata za zaštitu podataka i poslovne tajne
– Izrada izjave o povjerljivosti
– Savjetovanje kod slučajeva kršenja odredbi o poslovnoj tajni i o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti.

 • Uspostava etičkih kodeksa i internih struktura i akata za prijavljivanje nepravilnosti

– Izrada etičkih kodeksa i kodeksa ponašanja
– Izrada internih akata o zviždačima
– Savjetovanje kod prijave nepravilnosti
– Provođenje istrage u vezi s nepravilnostima

 • Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma AML/KYC

– Procjena usklađenosti s regulativom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
– Izrada internih akata
– Procjena rizika poslovanja
– Procjena rizika klijenta
– Savjetovanje kod nadzora
– Savjetovanje u vezi obrazaca i dubinskih analiza

Cijena: od 500,00 do 750,00 kn + PDV po radnom satu

 • Službenik za zaštitu podataka

Stalna podrška našeg službenika za zaštitu podataka koji neovisno i stručno obavlja zadaće u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR.

Usluga se ugovora po potrebama klijenta te uključuje sljedeće:

 1. analizu početnog stanja,
 2. edukaciju zaposlenika,
 3. vođenje evidencija aktivnosti obrade,
 4. savjetovanje kod provođenja procjena učinka na zaštitu podataka,
 5. savjetovanje kod povreda osobnih podataka,
 6. savjetovanje zahtjeva ispitanika,
 7. nadzor usklađenosti s GDRP-om,
 8. procjena rizika za prava i slobode ispitanika,
 9. analizu tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka,
 10. savjetovanje o tehničkoj i integriranoj zaštiti podataka,
 11. izradu internih akata i obrazaca.

Cijena: od 8.000,00 kn + PDV mjesečno

 • Compliance Officer

Stručnjak za usklađenost djeluje kao vanjska podrška upravi, pravnom odjelu ili odjelu usklađenosti te pruža neovisnu stručnu pomoć pri svakodnevnim pitanjima usklađenosti.

Usluga se ugovora po potrebama klijenta te uključuje sljedeće:

 1. edukaciju zaposlenika,
 2. savjetovanje kod sastava internih akata,
 3. nadzor usklađenosti organizacije ili pojedinog odjela,
 4. procjenu rizika usklađenosti poslovanja,
 5. savjetovanje kod sastava operativnog plana funkcije usklađenosti,
 6. savjetovanje kod prijava i riješavanja nepravilnosti.

Cijena: od 8.000,00 kn + PDV mjesečno

 • Nadzor usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR

– Izrada GAP analiza (procjena trenutačnog stanja)
– Nadzor izvršitelja obrade (dobavljača)
– Nadzor provedbe internih akata, privola, analiza legitimnih interesa
– Provedba nadzora usklađenosti sa zakonima, pravilnicima i standardima informacijske sigurnosti.

 • Nadzor usklađenosti internetskih stranica i webshopova

– Usklađenost sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama
– Usklađenost s e-privacy direktivom
– Provjera postavljanja podataka na terminalnoj opremi korisnika (kolačići, skripte i sl.)
– Provjera valjanosti privole
– Provjera dobavljača za IT usluge
– Provjera newslettera

 • Nadzor usklađenosti poslovanja

– Izrada operativnog plana usklađenosti
– Provedba nadzora
– Izrada operativnog izvješća
– Preporuke za usklađenost
– Procjena operativnog i pravnog rizika
– Rješavanje prijava nepravilnosti

 • Nadzor usklađenosti s kodeksima ponašanja i obvezujućim korporativnim pravilima

– Nadzor GDPR certifikata za voditelje i izvršitelje obrade
– Nadzor provedbe politike o zaštiti osobnih podataka
– Nadzor provedbe kodeksa ponašanja
– Nadzor provedbe obvezujućih korporativnih pravila

Nijedan početak nije lagan. U mreži zakona i propisa nije lako razviti i prodati inovativna rješenja. Za novoosnovane poduzetnike nudimo besplatne edukacije i usluge savjetovanja oko pravne usklađenosti poslovanja. Nakon prijave pojedinog projekta, ocjenjujemo poslovni plan i društvenu korist nove ideje. Zajedno s našim partnerima, poduzetnicima pružamo multidisciplinarnu pravnu i informatičku podršku kako bi se uspješno nosili s pravnim izazovima, pregovarali s investitorima, izradili poreznu i financijsku strukturu te se plasirali na željeno tržište.

Nove tehnologije ne stvaraju samo pravne, već i etičke izazove. Mnoga informatička rješenja, već prilikom razvoja, moraju uzeti u obzir ljudska prava i temeljne slobode te ako se pravna usklađenost ne postigne u samom kodu/dizajnu, proizvod neće, u kasnijoj fazi, moći dobiti nužni certifikat i/ili osigurati povjerenje klijenta.

Javite nam se da vam olakšavamo vaš početak u poduzetništvu!

Prijevodi sa svih jezika na sve jezike, s ovjerom stalnog sudskog tumača, stručnih pravnih tekstova (ugovori, interni akti, izvješća, izvaci iz sudskog registra, punomoći, apostili te stručni tekstovi za zaštitu intelektualnog vlasništva pred nadležnim tijelima).

Cijena: od 150,00 kn + PDV za karticu teksta

UPIT