Project Description

Nova Uredba o uredskom poslovanju

Nova Uredba o uredskom poslovanju na snazi je od 10.7.2021. godine. Uredbom se uređuju pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave. Odredbe uredbe primjenjuju se na uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: javnopravna tijela).

Najveća novost koju je Uredba donijela jest komunikacija elektroničkim putem. Naime, javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem.

Pismena se evidentiraju u informacijskom sustavu uredskog poslovanja javnopravnog tijela, a javnopravno tijelo na svojoj mrežnoj stranici objavljuje adresu elektroničke pošte za primanje pismena te navodi druge načine elektroničkog primitka pismena ako ih ima. Pismena primljena putem informacijskog sustava uredskog poslovanja ili drugog informacijskog sustava elektronički se obrađuju, evidentiraju u informacijskom sustavu uredskog poslovanja i u pravilu se ne ispisuju.

U uredskom poslovanju s klasificiranim podacima i podacima označenim oznakom »NEKLASIFICIRANO« primjenjuju se mjere i standardi informacijske sigurnosti sukladno propisima kojima se uređuje informacijska sigurnost, kao što je Zakon o informacijskoj sigurnosti.

Javnopravna tijela koja nemaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja u skladu s odredbama Uredbe dužna su ga uspostaviti najkasnije do 1. siječnja 2023.

Na ovoj edukaciji objašnjavamo novosti iz uredbe te olakšavamo javnopravnim tijelima usklađivanje s uredbom.

Datum: 7.10.2021., od 10:00-13:00 sati

Predavači:

Goran Vojković,

Marija Bošković Batarelo

Sadržaj:

 1. Što je novo, a što se ne mijenja?
 2. Novi pojmovi
 3. Primitak, otvaranje i pregled pismena i pošiljki
 4. Obrada i razvrstavanje pismena
 5. Dostava u rad
 6. Administrativno-tehnička obrada akta
 7. Otprema
 8. Priprema za pismohranu i arhiv
 9. Novi popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela
 10. Pojmovi iz informacijske sigurnosti
 11. Zakon o informacijskoj sigurnosti
 12. Zakon o kibernetičkoj sigurnosti
 13. Klasifikacija dokumenata
 14. Sigurnosni incidenti

Cijena: 890,00 kn + PDV

Edukacija se održava preko Microsoft Teamsa. Edukacija se snima u slučaju da svi polaznici pristanu na snimanje. Pristup snimkama imaju osobe koje su platile kotizaciju.

Prijavite se na edukaciju!

  Navedene podatke obrađujemo kako bismo vam poslali ponudu i izdali račun. Svi naši kupci i partneri, temeljem legitimnog interesa, mjesečno primaju besplatan sažetak novosti o regulativi, događanjima, smjernicama nadzornih i savjetodavnih tijela, kaznama i sudskoj praksi. Novosti šaljemo jednom mjesečno preko servisa Mailerlite. U svakom trenutku se možete odjaviti od primanja novosti klikom na link odjava koji se nalazi u svakom e-mailu ili nam se možete obratiti na info@parser.hr.