Project Description

Sukob interesa

Sukob interesa je u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa definiran kao situacija u kojoj privatni interes utječe, ili se osnovano može smatrati da utječe, ili može utjecati na nepristranost u obavljanju profesionalnih dužnosti.

Takav termin je general te stoga potrebno u svakoj pojedinačnoj organizaciji utvrditi što bi predstavljao sukob interesa te na koji zakonit način se može pratiti i utvrditi.

Sukob interesa se ne pojavljuje samo u javnom sektoru, već i u privatnom sektoru predstavlja problematiku s kojom se bave osobe imenovane na funkciji praćenja usklađenosti poslovanja jer može izazvati znatne štete za reputaciju, nepravilnosti kod postupka nabave i zapošljavanja te odavanja poslovnih tajni.

Za sve osobe koje su u svojim organizacijama imenovane za praćenje usklađenosti, povjerenike za etiku, pravnike i odvjetnike, organiziramo ovu interaktivnu i praktičnu edukaciju koja objašnjava osnovne termine te mehanizme nadzora sukoba interesa unutar pojedine organizacije. Također se obrađuju primjeri iz prakse i pitanja sudionika.

Edukacija se održava online putem platforme Microsoft Teamsa.

Predavači:

Aleksandra Mrkonjić Bosak,

Marija Bošković Batarelo

Sadržaj:

 • Definicija sukoba interesa
 • Vrste sukoba interesa
 • Temelji interesa
 • Sukob interesa u odnosu na korupciju
 • Upravljanje rizikom od sukoba interesa
 • Sukob interesa u postupku nabave
 • Važnost prijava nepravilnosti (zviždači-whistleblowing)
 • GDPR obveze kod utvrđivanja sukoba interesa
 • Pravilnik o radu i ugovor o radu
 • Otvorena rasprava, pitanja i odgovori

Edukacija uključuje potvrdu o stručnom usavršavanju, materijale s edukacije i ostale korisne materijale za rad.

Cijena i termini na upit.

Prijavite se na edukaciju!

  Navedene podatke obrađujemo kako bismo vam poslali ponudu i izdali račun. Svi naši kupci i partneri, temeljem legitimnog interesa, mjesečno primaju besplatan sažetak novosti o regulativi, događanjima, smjernicama nadzornih i savjetodavnih tijela, kaznama i sudskoj praksi. Novosti šaljemo jednom mjesečno preko servisa Mailerlite. U svakom trenutku se možete odjaviti od primanja novosti klikom na link odjava koji se nalazi u svakom e-mailu ili nam se možete obratiti na info@parser.hr.