Project Description

Sukob interesa

Sukob interesa je u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa definiran kao situacija u kojoj privatni interes utječe, ili se osnovano može smatrati da utječe, ili može utjecati na nepristranost u obavljanju profesionalnih dužnosti. Mnogi hrvatski zakoni o tržištu kapitala, kreditnim institucijama, osiguravajućim društvima, EU natječajima i javnoj nabavi propisuje sukob interesa.

Takav termin je često apsktraktan te je stoga potrebno u svakoj pojedinačnoj organizaciji konkretizirati što bi predstavljao sukob interesa te na koji zakonit način se može pratiti i utvrditi.

Sukob interesa se ne pojavljuje samo u javnom sektoru, već i u privatnom sektoru predstavlja problematiku s kojom se bave osobe imenovane na funkciji praćenja usklađenosti poslovanja jer može izazvati znatne štete za reputaciju, nepravilnosti kod postupka nabave i zapošljavanja, financijske štete te odavanja poslovnih tajni.

Za sve osobe koje su u svojim organizacijama imenovane za praćenje usklađenosti, povjerenike za etiku, pravnike i odvjetnike, organiziramo ovu interaktivnu i praktičnu edukaciju koja objašnjava osnovne termine te mehanizme nadzora sukoba interesa unutar pojedine organizacije. Također se obrađuju primjeri iz prakse i pitanja sudionika.

Predavači:

Aleksandra Mrkonjić Bosak,

Marija Bošković Batarelo

Datum: 14.10.2021. od 10:00 do 13:00 sati.

Sadržaj:

 • Definicija sukoba interesa
 • Vrste sukoba interesa
 • Temelji interesa
 • Sukob interesa u odnosu na korupciju
 • Upravljanje rizikom od sukoba interesa
 • Sukob interesa u postupku nabave
 • Važnost prijava nepravilnosti (zviždači-whistleblowing)
 • GDPR obveze kod utvrđivanja sukoba interesa
 • Sukob interesa u radnom odnosu
 • Sukob interesa kod imenovanja uprave, nadzornog i revizorskog odbora
 • Pravilnik o radu i ugovor o radu
 • Otvorena rasprava, pitanja i odgovori

Edukacija uključuje potvrdu o stručnom usavršavanju, materijale s edukacije i korisne materijale za rad.

Cijena: 990,00 kn + PDV

Edukacija se održava online putem platforme Microsoft Teamsa. Edukacija se snima ako svi polaznici pristanu na snimanje. Pristup snimkama imaju osobe koje su platile kotizaciju za edukaciju.

Prijavite se na edukaciju!

  Navedene podatke obrađujemo kako bismo vam poslali ponudu i izdali račun. Svi naši kupci i partneri, temeljem legitimnog interesa, mjesečno primaju besplatan sažetak novosti o regulativi, događanjima, smjernicama nadzornih i savjetodavnih tijela, kaznama i sudskoj praksi. Novosti šaljemo jednom mjesečno preko servisa Mailerlite. U svakom trenutku se možete odjaviti od primanja novosti klikom na link odjava koji se nalazi u svakom e-mailu ili nam se možete obratiti na info@parser.hr.