Project Description

Korporativno upravljanje

Prema smjernicama OECD-a, odgovarajuće korporativno upravljanje pomaže izgraditi povjerenje, transparentnost i pouzdanost za dugoročne investicije, financijsku stabilnost i poslovni integritet. Navedeno uključuje odnose između rukovoditelja, članova uprave, članova nadzornog odbora te članova društva, kao i jačanje mehanizama unutarnje i vanjske kontrole.

Područje korporativnog upravljanja propisano je u relevantnim zakonima (Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o tržištu kapitala) te u odnosu na tržište kapitala propisuje minimalnu razinu transparentnog izvještavanja prema investicijskoj javnosti.

Kodeks korporativnog upravljanja Hrvatske regulatorne agencije za financijske usluge (HANFA) i Zagrebačke burze d.d. uspostavlja temelje za izgradnju sofisticiranih korporativnih odnosa unutar organizacije. Kodeks se primjenjuje na sve izdavatelje čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze, osim dionica zatvorenog investicijskog fonda.

Kodeksom korporativnog upravljanja, u članku 83. „Korporativna društvena odgovornost“, propisana je obveza donošenja i javne objave politika procjene učinka aktivnosti društva na okoliš i zajednicu, očuvanje ljudskih prava i prava radnika te sprječavanje i sankcioniranje mita i korupcije. Navedeno je regulirano i Direktivom 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa (Direktiva NFRD) i Uredbom (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (Uredba SFRD).

Stoga se na edukaciji objašnjavaju i novosti koje se tiču održivog ulaganja u gospodarsku djelatnost kojom se:

1. doprinosi ostvarenju okolišnih ciljeva („E“)

2. doprinosi ostvarenju društvenih ciljeva („S“)

3. ne nanosi bitna šteta bilo kojem od navedenih okolišnih ili društvenih ciljeva i

4. ulaže u društva koja slijede prakse dobrog upravljanja („G“), a osobito u pogledu dobrih upravljačkih struktura, odnosa sa zaposlenicima, isplaćivanja naknada za osoblje i izvršavanje poreznih obveza.

Dobro korporativno upravljanje nadilazi postupanja u skladu sa zakonima i propisima te zahtijeva predanost svih dionika (uprave, nadzornog odbora, rukovoditelja, dioničara) u stvaranju preduvjeta za djelovanje izdavatelja u skladu s najvišim etičkim standardima, kao i standardima dobroga korporativnog upravljanja.[i] 

Ova edukacija na primjerima iz prakse pojašnjava što je korporativno upravljanje te osnovna načela, dokumente i kodekse. Pomaže članovima uprave, nadzornih odbora, korporativnim pravnicima, odvjetnicima i osobama zaduženima za usklađenost poslovanja razumjeti složene korporativne odnose te prepoznati pravne i operativne rizike koji su povezani s područjem korporativnog upravljanja.

Edukacija uključuje potvrdu o stručnom usavršavanju i radne materijale u elektroničkom obliku.

Datum: 16.9.2021., 13:00-15:30 h

Predavačica:

Marina Bengez Sedmak

Sadržaj:

Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

 • Zakon o trgovačkim društvima
 • Zakon o tržištu kapitala
 • Vođenje poslova društva
 • Nadzor nad vođenjem poslova društva

Korporativno upravljanje

 • Mehanizmi korporativnog upravljanja
 • Modeli korporativnog upravljanja
 • Ključne funkcije i načela djelovanja odbora
 • Izazovi u praksi

Dobre prakse korporativnog upravljanja

 • Djelotvornost odbora
 • Postupci donošenja odluka
 • Obveze i dobre prakse društava uvrštenih na uređeno tržište
 • Kodeks korporativnog upravljanja
 • Smjernice HANFA-e za izradu i objavu ESG relevantnih informacija (Direktiva NFRD i Uredba SFRD)

Cijena: 990,00 kn + PDV

Edukacija se održava preko Microsoft Teamsa. Edukacija se snima u slučaju da svi polaznici pristanu na snimanje. Pristup snimkama imaju osobe koje su platile kotizaciju.

Prijavite se na edukaciju!

  Navedene podatke obrađujemo kako bismo vam poslali ponudu i izdali račun. Svi naši kupci i partneri, temeljem legitimnog interesa, mjesečno primaju besplatan sažetak novosti o regulativi, događanjima, smjernicama nadzornih i savjetodavnih tijela, kaznama i sudskoj praksi. Novosti šaljemo jednom mjesečno preko servisa Mailerlite. U svakom trenutku se možete odjaviti od primanja novosti klikom na link odjava koji se nalazi u svakom e-mailu ili nam se možete obratiti na info@parser.hr.