Project Description

Compliance u javnom sektoru

Krajem 2019. godine, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je obavezu uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje su u većinskom državnom vlasništvu, kao i u svim drugim pravnim osobama koje su u većinskom državnom vlasništvu, kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom upravljaju Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju.

Ovom jedinstvenom edukacijom osposobljavamo novoimenovane i već postojeće osobe kojima je dodijeljena funkcija praćenja usklađenosti. Edukacija stavlja poseban naglasak na problematiku usklađenosti u javnom sektoru te nudi praktične primjere i metodologiju za rad.

Edukacija uključuje radne materijale, potvrdu o stručnom osposobljavanju te osvježenja u pauzi.

  • Pregled posebnih zakona za javni sektor
  • Etika u javnom sektoru i etički kodeks
  • Mjere za sprječavanje korupcije
  • Sprječavanje sukoba interesa
  • Politika zaprimanja darova i poklona
  • Strategija suzbijanja korupcije u Republici Hrvatskoj
  • Edukacija državnih službenika
  • Transparentnost rada i Zakon o pravu na pristup informacijama
  • Rješavanje pritužbi i nepravilnosti

Cijena: 890,00 kn + PDV

Prijavite se na edukaciju!

Navedene podatke obrađujemo kako bismo vam poslali ponudu i izdali račun. Svi naši kupci i partneri, temeljem legitimnog interesa, mjesečno primaju besplatan sažetak novosti o regulativi, događanjima, smjernicama nadzornih i savjetodavnih tijela, kaznama i sudskoj praksi. Novosti šaljemo jednom mjesečno preko servisa Mailerlite. U svakom trenutku se možete odjaviti od primanja novosti klikom na link odjava koji se nalazi u svakom e-mailu ili nam se možete obratiti na info@parser.hr.
Plaćanje cijene usluge, edukacije, konferencije ili proizvoda, uvećane za iznos PDV-a, prihvaćamo u protuvrijednosti kriptovalute Ether (ETH) čija blockchain platforma je Ethereum. Iznos Ethera koji je potrebno uplatiti utvrđuje se prema vrijednosti u dolarima (USD) kako je određeno na www.coinmarketcap.com na dan plaćanja cijene. Vrijednost dolara u kunama određuje se prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. Uplata se izvršava na public address: 0x26F7E97F59F3B8D23cd70298953F8a268061e97F.