Project Description

Compliance Officer
Stručno osposobljavanje za stručnjaka za usklađenost

Funkcija usklađenosti je već dobro poznata u poslovanju telekoma, kreditnih institucija i  osiguravajućih društva. Krajem 2019. godine, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je obavezu uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje su u većinskom državnom vlasništvu, kao i u svim drugim pravnim osobama koje su u većinskom državnom vlasništvu, kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom upravljaju Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju.

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju, brigu o provođenju dobre poslovne prakse, te sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji.

Osobe zadužene za funkciju praćenja usklađenosti poslovanja trebaju imati osiguranu samostalnost i neovisnost u radu, imati potreban pristup informacijama i osoblju kako bi mogle obavljati zadatke, mogućnost zatražiti pomoć stručnjaka te ne smiju biti u sukobu interesa između svoje odgovornosti koja se odnosi na obavljanje funkcije praćenja usklađenost poslovanja i svojih drugih odgovornosti.

Funkcija praćenja usklađenosti podrazumijeva poduzimanje istraga, provođenja nadzora i procjena rizika te donošenje operativnog plana za upravljanje rizicima usklađenosti.

Ovim stručnim osposobljavanjem stječu se znanja i vještine te predlošci za rad na funkciji praćenja usklađenosti. Formirali smo tim vodećih stručnjaka na području usklađenosti kako bi polaznici edukacije stekli praktična znanja iz svih relevantnih područja rada.

Svi osnovni moduli traju od 9:30-15.00 sati te uključuju radne materijale, potvrdu o stručnom osposobljavanju, ručak te osvježavajuća pića u pauzi.

 

OSNOVNI MODULI:

1. MODUL: PROGRAM USKLAĐENOSTI

10.3.2020., predavač:

Vinko Berković dipl. iur., MBA

 • Osnove uvođenja programa usklađenosti
 • Procjene rizika usklađenosti
 • Edukacija zaposlenika
 • Sastav operativnog plana
 • Provođenje nadzora i izrada operativnog izvješća
 • Program sprječavanja prijevara
 • Uvođenje mjera protiv korupcije
 • Zaštita tržišnog natjecanja
 • Primjeri iz prakse

 

2. MODUL: ETIKA U POSLOVANJU

17.3.2020., predavač:

Silvija Vig dr. sc.

 • Osnove za razumijevanje poslovne etike
 • Etičke teorije
 • Moderno poslovanje i etika
 • Implementacija poslovne etike u sustave upravljanja
 • Etički pristup u donošenju odluka
 • Modeli u rješavanju etičkih dvojbi
 • Model za provedbu programa etike i usklađenosti
 • Etički kodeks
 • Primjeri iz prakse

 

3. MODUL: INFORMACIJSKA SIGURNOST I ZAŠTITA PODATAKA

24.3.2020., predavači:

Marija Bošković Batarelo mag. iur. LL.M.  i  Domagoj Bodlaj mag. iur.

 • Značenje i razumijevanje pojma informacijske sigurnosti
 • Privatnost i zaštita osobnih podataka
 • GDPR, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, IS0 27001
 • Zaštita poslovne tajne
 • Interni akti i procedure
 • Edukacija zaposlenika
 • Usklađenost internetskih stranica i softvera
 • Analiza i nadzor dobavljača te ugovornih odnosa
 • Primjeri iz prakse

 

4. MODUL: USKLAĐENOST RADNIH ODNOSA

31.3.2020., predavač:

Marija Bošković Batarelo mag. iur. LL.M.

 • Provedba natječajnog postupka i otvorene molbe
 • Selekcijski postupak, postupak zapošljavanja, prestanak radnog odnosa
 • Ugovor o radu, Pravilnik o radu, Izjave o povjerljivosti
 • Interni akti i edukacija zaposlenika
 • Zaštita na radu
 • Zaštita dostojanstva i suzbijanje diskriminacije
 • Mjere za sprječavanje sukoba interesa
 • Zaštita prijavitelja nepravilnosti
 • Primjeri iz sudske prakse

 

Cijena paketa – OSNOVNI MODULI + 1 IZBORNI MODUL = 3.950,00 kn + PDV

Izborni moduli u ponudi: Compliance u javnom sektoru, Etika i nove tehnologije, Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Cijena pojedinog osnovnog modula: 890,00 kn + PDV

Za uplate do 10.2.2020. odobravamo popust 10 %.

Prijavite se na edukaciju!

Navedene podatke obrađujemo kako bismo vam poslali ponudu i izdali račun. Svi naši kupci i partneri, temeljem legitimnog interesa, mjesečno primaju besplatan sažetak novosti o regulativi, događanjima, smjernicama nadzornih i savjetodavnih tijela, kaznama i sudskoj praksi. Novosti šaljemo jednom mjesečno preko servisa Mailerlite. U svakom trenutku se možete odjaviti od primanja novosti klikom na link odjava koji se nalazi u svakom e-mailu ili nam se možete obratiti na info@parser.hr.
Plaćanje cijene usluge, edukacije, konferencije ili proizvoda, uvećane za iznos PDV-a, prihvaćamo u protuvrijednosti kriptovalute Ether (ETH) čija blockchain platforma je Ethereum. Iznos Ethera koji je potrebno uplatiti utvrđuje se prema vrijednosti u dolarima (USD) kako je određeno na www.coinmarketcap.com na dan plaćanja cijene. Vrijednost dolara u kunama određuje se prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. Uplata se izvršava na public address: 0x26F7E97F59F3B8D23cd70298953F8a268061e97F.