Project Description

Program etike i usklađenosti

Funkcija usklađenosti je već dobro poznata u poslovanju telekoma, kreditnih institucija i  osiguravajućih društva. Krajem 2019. godine, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je obavezu uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje su u većinskom državnom vlasništvu, kao i u svim drugim pravnim osobama koje su u većinskom državnom vlasništvu, kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom upravljaju Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju.

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju, brigu o provođenju dobre poslovne prakse, te sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji.

Osobe zadužene za funkciju praćenja usklađenosti poslovanja trebaju imati osiguranu samostalnost i neovisnost u radu, imati potreban pristup informacijama i osoblju kako bi mogle obavljati zadatke, mogućnost zatražiti pomoć stručnjaka te ne smiju biti u sukobu interesa između svoje odgovornosti koja se odnosi na obavljanje funkcije praćenja usklađenost poslovanja i svojih drugih odgovornosti.

Funkcija praćenja usklađenosti podrazumijeva poduzimanje istraga, provođenja nadzora i procjena rizika te donošenje operativnog plana za upravljanje rizicima usklađenosti.

Ovim stručnim osposobljavanjem stječu se znanja i vještine te predlošci za rad na funkciji praćenja usklađenosti.

Edukacija uključuje sljedeće predloške dokumenata:

 • Operativni plan
 • Operativno izvješće
 • Pravilnik o funkciji usklađenosti
 • Excel matrica za procjenu rizika usklađenosti
 • Materijali s edukacije
 • Korisna literatura
 • Potvrda o usavršavanju

Predavač:

Vinko Berković dipl. iur., MBA

Program edukacije:

 • Program etike i usklađenosti
 • Osnove uvođenja programa usklađenosti
 • Procjena rizika usklađenosti
 • Edukacija zaposlenika
 • Sastav operativnog plana
 • Provođenje nadzora i izrada operativnog izvješća
 • Program sprječavanja prijevara
 • Sukob interesa
 • Uvođenje mjera protiv korupcije
 • Primjeri iz prakse

Datum: 9.12.2021., 10:00-13:30 (s pauzama po dogovoru s polaznicima)

Cijena: 1.950,00 kn + PDV

Edukacija se provodi online putem platforme Microsoft Teams. Edukacija se snima, ako svi polaznici pristanu na snimanje. Pristup snimkama imaju samo osobe koje su platile kotizaciju za edukaciju.

Prijavite se na edukaciju!

  Navedene podatke obrađujemo kako bismo vam poslali ponudu i izdali račun. Svi naši kupci i partneri, temeljem legitimnog interesa, mjesečno primaju besplatan sažetak novosti o regulativi, događanjima, smjernicama nadzornih i savjetodavnih tijela, kaznama i sudskoj praksi. Novosti šaljemo jednom mjesečno preko servisa Mailerlite. U svakom trenutku se možete odjaviti od primanja novosti klikom na link odjava koji se nalazi u svakom e-mailu ili nam se možete obratiti na info@parser.hr.