EDUKACIJE

Naše edukacije obuhvaćaju aktualne teme koje se objašnjavaju na interaktivan i praktičan način.

Nudimo specijalizirane edukacije za cjeloživotno učenje pravnika, odvjetnika, stručnjaka za usklađenost poslovanja, službenika za zaštitu podataka, povjerenika za etiku i povjerljivih osoba, osoba za zaštitu dostojanstva radnika, ovlaštenih osoba za sprječavanje pranja novca i ostalih osoba koje su na sličnim funkcijama za praćenje usklađenosti poslovanja.

Svaki polaznik nakon održane edukacije dobije potvrdu o obavljenoj edukaciji te link na korisne materijale i predloške za rad u elektroničkom obliku.

Jedini nudimo opciju da se predavačima možete obratiti za dodatna pitanja nakon održane edukacije bez naknade!

Snimljeni webinari se nude po trenutačno navedenim cijenama samo do 31.8.2021.!